DRIVING CLASS SCHEDULE

Sidwell Friends School (DC/MD/VA)
3825 Wisconsin Avenue, NW

Washington, DC 20016
(Washington DC County)
Jun 10, 2019 - Jun 21, 2019
 
Date Time Unit
Mon, Jun 10, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 1
Tue, Jun 11, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 2
Wed, Jun 12, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 3
Thu, Jun 13, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 4
Fri, Jun 14, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 5
Mon, Jun 17, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 6
Tue, Jun 18, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 7
Wed, Jun 19, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 8
Thu, Jun 20, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 9
Fri, Jun 21, 2019 1:30 pm - 4:45 pm Unit 10